Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich realizujemy projekt "Dostosowanie obiektu hotelowego do reżimu sanitarnego w następstwie COVID-19.", który przyczyni się do usunięcia negatywnych skutków pandemii w firmie. 

W ramach projketu realizujemy: 

  • budowę bezpiecznego placu zabaw dla dzieci

z bezpieczną nawierzchnią, 

  • budowę instaacji fotowoltaicznej, 
  • wyposażenie pokoi hotelowych oraz części      wspólnych w klimatyzatory z janizacją oraz systemem oczyszczania powietrza
  • adaptację oraz modernizację sali konferencyjnej