Regulamin saun
1. Sauny są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 22.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 8:00 – 22:00.

2. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że użytkownik zapoznał się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.

3. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

4. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
– posiadające schorzenia kardiologiczne, w tym stabilną i niestabilną chorobę wieńcową, stany po przebytym zawale mięśnia sercowego, stany po wylewach
krwawych, uogólnioną miażdżycę oraz zakrzepowe zapalenie żył,
– w ostrym stanie reumatycznym, astmatycznym i z wysoką gorączką,
– z różnymi stanami zapalnymi narządów wewnętrznych,
– chore na tarczycę, padaczkę, epilepsję,
– kobiety w ciąży,
– pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych lub innych środków odurzających,
– których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób,
– których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

5. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (zabrania się samodzielnej zmiany parametrów).

6. W saunie zabrania się umieszczanie przedmiotów łatwopalnych, na lub w pobliżu elementów grzejnych.

7. Strefa saun, jest strefą ciszy. Korzystający z tej strefy zobowiązani są do zachowywania się w sposób wyciszony, w szczególności zabronione są głośne
rozmowy, krzyki oraz inne zachowania, które mogą zakłócić spokój pozostałych korzystających.

8. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
– zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała
– zdjąć okulary i szkła kontaktowe
– umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha
– zdjąć obuwie basenowe.

9. W saunach należy siadać i trzymać stopy na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.

10. Jeden cykl kąpieli trwa około 25 minut: 8 – 12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8 – 12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą pod
prysznicem. Pierwszy cykl powinien być krótszy, a następne nieco dłuższe.

11. Kąpiel rozpoczyna się od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia.

12. Na ławach można siedzieć lub leżeć.

13. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.

14. Należy stosować stopniowe ochłodzenie organizmu, gdyż gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla ustroju.

15. Kąpiel w saunie kończy się zawsze dostatecznym wychłodzeniem ustroju wodą – niewskazane jest używanie mydła.

16. Po saunie należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach wód mineralnych lub niesłodzonych soków.

17. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.

18. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania w saunie oraz za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie saun.