Basen Termal­ny

Źródła gorące­j so­lanki to jeden z a­tutów Uzdrow­iska Uniejów.

Dla Państwa re­laksu i zdrow­ia udostępniliśmy basen z unie­jowską słoną wodą. Jej liczne właś­ciwości leczn­icze s­praw­ią, że w myśl sen­tencji sanus per aquam, zre­laksują Państ­wo ciało, a skóra odzyska blask.

Basen o długości 27 metrów po­si­ada część całoroczną zewnętrzną oraz wewnętrzną z jac­uzzi dla 10 osób. Dla na­jmłod­szych udostępniamy brodz­ik z mini fontan­ną.

Tem­per­atur­a wody o­s­cyl­uje w gran­ic­ach 31-34 st. C

Przy basenie zewnętrznym zna­j­duje się mini plaża z koszam­i plażow­ymi oraz leżakam­i i  leżankam­i.

Ręczniki na basen oraz szla­froki zna­j­dują się w poko­jach.

Na basenie ist­nieje możli­wość real­iz­a­cji zamówień gast­ro­nom­icz­nych.

We­jście na basen możli­we jest również dla gości z zewnątrz po up­rzed­nim s­prawdzen­iu dostępności tele­fon­icznie lub w re­cep­cji hote­lowe­j.

Badanie laboratoryjne wody basenowej

Cennik dla gości z zewnątrz:

w tygodniu:                                       w weekend:

2 godziny – 60 PLN/os                      70PLN/os

3 godziny – 90 PLN/os                     105 PLN/os

4 godziny – 120 PLN/os                   140PLN/os

Dzieci do 3 lat – bezpłatnie

Dzieci 3-12 lat – 50 % ceny dorosłego

Dzieci powyżej 12 lat – opłata jak za dorosłego

Wypożyczenia ręcznika – 10 PLN/szt.

Wypożyczenia szlafroka – 10 PLN/szt.

Kaucja zwrotna  za klucz do szafki basenowej 20 PLN

Godziny otwarcia

poniedziałek – niedziela godz. 8.00 – 22.00.